Tirtouga

Tirtouga Image

Name: Tirtouga

Pokedex Number: 564

Type: Water/Rock