Fomantis

Fomantis Image

Name: Fomantis

Pokedex Number: 753

Type: Grass